เกี่ยวกับ การรับสมัครครู การฝึกอบรมครู ทรัพยากรของครู TESall Group การพิมพ์ ติดต่อ

Icon Group

การให้ความรู้ในอนาคต

Icon Printing เราบริการงานพิมพ์คุณภาพ ด้วยราคาย่อมเยาว์ สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในประเทศไทย. ด้วยระบบพิมพ์ดิจิตอล ของเครื่องพิมพ์ RISO สามารถพิมพ์และเข้าเล่ม โดยไม่มียอดพิมพ์ขั้นต่ำ และประสิทธิภาพงานพิมพ์ดิจิตอล ออฟเซ็ต อิงค์เจ็ท ช่วยให้งานเสร็จเร็วยิ่งขึ้นผนวกกับความประหยัด และความยืดหยุ่นของปริมาณงานพิมพ์ สี หรือ ขาวดำตามความต้องการของลูกค้า.

Copyright © 2019 Icon Group Thailand - Educating the Future